گروه جهادی بشری متشکل از دانشجویان دانشگاه خوارزمی راهی خوزستان شدند. گروه جهادی بشری متشکل از دانشجویان دانشگاه خوارزمی پس از قرائت دعای عرفه راهی خوزستان شدند.

گروه جهادی بشری عازم خوزستان شدند
گروه جهادی بشری متشکل از دانشجویان دانشگاه خوارزمی راهی خوزستان شدند.
گروه جهادی بشری متشکل از دانشجویان دانشگاه خوارزمی پس از قرائت دعای عرفه راهی خوزستان شدند.
گزارش تصویری
جشن تکلیف کودکان روستا توسط گروه جهادی بشری برگزار شد.
گروه جهادی بشری متشکل از دانشجویان دانشگاه خوارزمی در روستای عنافچه ضمن فعالیتهای عمرانی و فرهنگی برای کودکان جشن تکلیف گرفتند.
قرارگاه مرکزی طرح اعتلاء
قرارگاه مرکزی طرح اعتلاء در ناحیه بسیج دانشجویی استان البرز تشکیل شد.
قرارگاه مرکزی طرح اعتلاء با حضور معاونتهای ناحیه در ناحیه دانشجویی استان البرز تشکیل شد.
دیدار جانشین سازمان بسیج دانشجویی با فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع).
جانشین سازمان بسیج دانشجویی با فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) در خصوص اعتلای بسیج دانشجویی دیدار کرد.
جانشین سازمان بسیج دانشجویی با فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) در خصوص اعتلای بسیج دانشجویی دیدار کرد.
جانشین سازمان بسیج دانشجویی به استان البرز آمد.
دکتر بالایی و هیئت همراه جهت نظارت و بازرسی و توجیه طرح اعتلاء به ناحیه دانشجویی البرز آمدند.
دکتر بالایی و هیئت همراه جهت نظارت و بازرسی و توجیه طرح اعتلاء به ناحیه دانشجویی البرز آمدند.
دوره خط امام (ره) استانی البرز برگزار گردید.
دوره خط امام (ره) استانی البرز، با حضور دانشجویان البرزی برگزار گردید.
دوره خط امام (ره) استانی البرز، با حضور دانشجویان البرزی برگزار گردید.
در خط امام (ره) استانی البرز برگزار شد:
کلاس جریان شناسی فکری و فرهنگی ایران معاصر برگزار شد.
دکتر عسگری جریان شناسی فکری و فرهنگی ایران معاصر را تدریس کردند.
کارگاه آموزشی طرح اعتلای بسیج دانشجویی
کارگاه آموزشی طرح اعتلای بسیج دانشجویی برگزار شد.
کارگاه آموزشی طرح اعتلای بسیج دانشجویی در محل برگزاری دوره خط امام استانی البرز برگزار شد.
مسئول ناحیه دانشجویی البرز در جمع دانشجویان طرح ولایت حاضر شد.
مسئول ناحیه دانشجویی البرز در جمع دانشجویان طرح ولایت کشوری در مشهد مقدس حاضر شد.
مسئول ناحیه دانشجویی البرز در جمع دانشجویان طرح ولایت در مشهد مقدس حاضر شد.
اخبار بیشتر

آخرین اخبار