دانشگاه به عنوان نهاد علم در کشور باید به دنبال حل مسائل گوناگون کشور باشد جانشین سازمان بسیج دانشجویی گفت: دانشگاه به عنوان نهاد علم در کشور باید به دنبال حل مسائل گوناگون کشور باشد و برای موضوعات مختلف جامعه حرف و برنامه داشته باشد.

مسئول عملیات جهادی بسیج دانشجویی استان قزوین:
بستر فعالیت های جهادی در وزارت علوم دیده نشده است
مسئول عملیات جهادی بسیج دانشجویی استان قزوین گفت: بستر فعالیت های جهادی در وزارت علوم دیده نشده است.
درجلسه هم اندیشی با جانشین سازمان بسیج دانشجویی مطرح شد:
برای تحقق اهداف اعتلای بسیج دانشجویی باید گفتمان سازی کرد
مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان قزوین بااشاره به لزوم گفتمان سازی در دانشگاه ها گفت: برای تحقق اهداف اعتلای بسیج دانشجویی باید گفتمان سازی کرد
دکتر بالایی جانشین سازمان بسیج دانشجویی:
دانشگاه به عنوان نهاد علم در کشور باید به دنبال حل مسائل گوناگون کشور باشد
جانشین سازمان بسیج دانشجویی گفت: دانشگاه به عنوان نهاد علم در کشور باید به دنبال حل مسائل گوناگون کشور باشد و برای موضوعات مختلف جامعه حرف و برنامه داشته باشد.
مسئول پژوهش و فناوری بسیج دانشجویی استان قزوین:
برای حل مسائل جامعه باید آسیب هاو مشکلات هر منطقه بدرستی شناسایی شود
مسئول پژوهش و فناوری بسیج دانشجویی استان قزوین گفت: برای حل مسائل جامعه باید آسیب هاو مشکلات هر منطقه بدرستی شناسایی شود
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین:
دانشجویان به عنوان فرهیختگان جامعه باید پیشگامان اصلاح و تغییر باشند
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین دانشجویان به عنوان فرهیختگان جامعه باید پیشگامان اصلاح و تغییر باشند.
دبیر سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره);
غوغاسالاری آفت جنبش‌های دانشجویی است
دبیر سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره) گفت: یکی از خطراتی که جنبش‌های دانشجویی را تهدید می‌کند، بحث غوغا سالاری است؛ مطالبه‌گری دانشجویان نباید از فضای منطقی خارج شود، زیرا این مسئله به ضرر جنبش‌ها منتهی می‌شود.
مسئول بسیج دانشجویی استان قزوین:
دانشجویان عنصری تاثیر گذار در تصمیمات و مدیریت آینده کشور هستند
بسیج دانشجویی استان قزوین گفت:دانشجویان عنصری تاثیر گذار در تصمیمات و مدیریت آینده کشور هستند.
تجدید بیعت دانشجویان بسیجی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با امام خمینی ره
جمعی از دانشجویان بسیجی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با حضور در مرقد مطهر امام خمینی ره با آرمانهای انقلاب و شهدا تجدید بیعت کردند.
اخبار بیشتر

یادداشت
آخرین اخبار