بیانیه شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی شهرستان مرودشت؛

آمریکا با تصویب تحریم ها علیه ایران روح خبیثانه و استکباری اش را ثابت کرد

در بی صداقتی و غیر قابل اعتماد بودن آمریکا همین بس که در عین حمایت های آشکارا از دولت های متجاوز اسراییل و عربستان و تروریسم ، مدعی مدافع بودن حقوق بشر است.


پایگاه خبری بسیج دانشجویی /شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه های مرودشت در خصوص تصویب تحریم های آمریکا علیه ملت ایران بیانیه ای صادر کرد که متن آن به شرح زیر می باشد:

مدت زیادی نیست که مارا لایق افسر بودن دانست

اما پس از گذشت همین مدت کوتاه فرمان آتش به اختیار می دهد ، حتما جای تامل دارد! لازم است گذری بزنیم به آن زمان که نوجوان 13 ساله وقتی خود را تنها مدافع خاک وطنش در مقابل خواستگاه سیر ناپذیر استکبار دید، آتش به اختیار شد و وجود نازنینش را غرق در آموخته های عاشورا کرد .
هرچند که امروز بعضی ها از عاشورا درس مذاکره میگیرند و نه جهاد!
و البته که داستان آن قهرمان 13 ساله را مدتی است که از لابلای ارزش هایمان حذف کرده اند !
لذا با همه کج فهمی ها عاشورا هنوز زنده هست و هنوز حسین های فهمیده ای هستند که آتش به اختیار را معنی کنند ، اینکه به افسرانی نوپا فرمان آتش به اختیار داده اند، شاید که معنایش نزدیک دیدن دشمن باشد اما نه دشمنی از جنس بعث، بلکه دشمنی از جنس دوست و با رنگ بندی های مختلف!
پس باید فهمیده شد:
1- منافع و ارزش ها را به درستی شناخت
2- باید دوست را از دشمن تشخیص داد
3- باید بهترین راه برای عقب راندن دشمن را برگزید و به آن اقدام کرد
4- نباید از هیچ قدرتی جز قدرت خداوند هراسید
امیدواریم که دولت مردان نیز فریاد حقیقت را دریابند
آن حقیقتی که قابل اعتماد نبودن آمریکا را در راس دشمنان ایران بارها تَکرار کرد
آن حقیقتی که خطا بودن قرارداد های محرمانه را بارها تَکرار کرد
و اینکه آمریکا بعد از گذر خرش از پل به ریش ما خواهد خندید بارها تَکرار شد
اما گوش شنوایی نبود
آمریکا خیلی خوب منافع دولت و ملتش را شناخته و از هیچ منفعتی در این راه دریغ نمیکند ولو اینکه نقض قول هایش باشد.
در بی صداقتی و غیر قابل اعتماد بودن آمریکا همین بس که در عین حمایت های آشکارا از دولت های متجاوز اسراییل و عربستان و تروریسم ، مدعی مدافع بودن حقوق بشر است.
اما اکنون با تصویب بزرگترین تحریم های تاریخ بشر بر علیه ملت مظلوم ایران ، آخرین گام را در راستای اثبات روح خبیثانه و استکباری اش برداشت.
حال باید پرسید که آیا این تحریم های جامع ناقض روح برجام است یا جسم آن یا هردو؟؟
ما ضمن محکوم کردن تصویب تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران اسلامی، صبورانه منتظر پاسخ صادقانه و متناسب از سوی کمسیون محترم نظارت بر اجرای برجام و وزارت محترم امور خارجه هستیم!
 
 شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی شهرستان مرودشت

ارسال نظر


captcha
آخرین اخبار