رسولی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

تصویب لوایح FATF چیزی جز قدرتمند شدن نظام سلطه و افزایش زورگویی هایش نیست

بر فنا رفتن دستاورد های کشور و کوچک شدن سفره های مردم مسئله ایی نیست که در پیچ و تاب بازی های رسانه ایی گم شود. اینک زمان آن است که نگاه مردم و مسئولین از خارج به داخل معطوف شود که در این صورت تمام جوانان برومند این سرزمین در کنار دولتمردانشان در مسیری درست برای پیشرفت ایران عزیزمان، گام خواهند برداشت.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجوییخروج آمریکا از برجام مسئله ایی نیست که به خاطر آن تعجب کنیم و تاسف بخوریم.
چرا که با در نظر گرفتن سابقه آمریکا و روسای جمهور آن و کارشکنی هایشان در اجرای برجام پیش بینی چنین روزی دور از ذهن نبود.
آن چیزی که باعث تعجب و تاسف است،اصرار بر ادامه این مسیر است.
کاش مسئولین می پذیرفتند چیدن همه تخم مرغ ها در سبد برجام و باز شدن گره مشکلات در گرو نقد شدن این چک برگشتی نیست.
و ای کاش نمایندگان مردم پشیمانی خود از اعتماد به آمریکا را منحصر به آتش زدن پرچم نمی کردند. بلکه در تصویب لوایح FATF که چیزی جز قدرتمند شدن نظام سلطه و افزایش زورگویی هایش نیست، تجربه 5 ساله مذاکرات را سرلوحه کارشان قرار می دادند.
باعث تعجب و تاسف است که 5 سال مذاکره و حل مشکلات کشور با روابط دیپلماتیک لبخند، آن هم با دشمنانی که از هیچ راهی برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی دریغ نکردند درس عبرت نشود.
و در حالی که برجام رو به احتضار است هنوز هم با همان شیوه های رسانه ایی در سال 92 و تیتر های عجیب برخی روزنامه ها، تلاش در جهت ساختن اروپایی قابل اعتماد و دست به دامن اروپایی شدن که با سیاست های یک بام و دو هوا بارها وفاداری شان به کدخدا را اثبات کرده اند، برای از بین بردن 3 سال دیگر از عمر این کشور جای تاسف دارد.
در شرایطی که اوضاع اقتصادی مان تعریف چندانی ندارد، کمی جرات می خواهد قبول اشتباه و عذرخواهی از مردم و جایگزین کردن راهی موثر برای حل مشکلات مردم...
اگر مسئولین مان آنقدر که از رسانه ها و تیترهای روزنامه هایشان برای اقناع مردم به شروع و ادامه مذاکرات استفاده نمی کردند و در عوض اهتمام خود را در اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی می گماردند و آن را محدود به بنر ها و شعار های تبلیغاتی نمی کردند، امروزه مجبور نبودند برای انحراف افکار عمومی از عملکردشان متوسل به برگزاری کنسرت و موضوع فیلترینگ تلگرام شوند.
برای رسیدن به بدعهدی کدخدا و بی اعتمادی به اروپا، هزینه ایی به سنگینی شرمندگی در برابر خون شهید شهریاری و علیمحمدی و رضایی نژاد و احمدی روشن پرداخته شده است.
بر فنا رفتن دستاورد های کشور و کوچک شدن سفره های مردم مسئله ایی نیست که در پیچ و تاب بازی های رسانه ایی گم شود.
اینک زمان آن است که نگاه مردم و مسئولین از خارج به داخل معطوف شود که در این صورت تمام جوانان برومند این سرزمین در کنار دولتمردانشان در مسیری درست برای پیشرفت ایران عزیزمان، گام خواهند برداشت.

رسولی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ارسال نظر


captcha