گزارش تصویری؛

سرکشی مسئول بسیج دانشجویی خراسان جنوبی از اردو جهادی

صبح امروز مسئول بسیج دانشجویی خراسان جنوبی به همراه برخی مسئولین از فعالیت های جهادگران دفتر بسیج دانشجویی قاین بازدید کردند.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی / صبح امروز مسئول بسیج دانشجویی خراسان جنوبی به همراه مسئول بررسی و پیگیری و مسئول جهاد سازندگی بسیج دانشجویی استان و هیئت همراه از فعالیت های جهادگران دفتر بسیج دانشجویی قاین بازدید کردند.