مسئول گروه جهادی امام حسن عسگرع (ع):

حضور تیم دامپزشکی در مناطق عشایری بازفت

تیم دامپزشکی امام حسن عسگری (ع) از ۱۴ تیرماه با جمعیت ۲۰ نفر که ۱۵ نفر از دانشجویان دامپزشکی می باشند به مناطق عشایر نشین بازفت،سمسامی و دیناران اعزام شده است.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی /به گفته رضا ابراهیمی تیم دامپزشکی امام حسن عسگری (ع) از ۱۴ تیرماه با جمعیت ۲۰ نفر که ۱۵ نفر از ایشان  دانشجویان دامپزشکی می باشند به مناطق عشایر نشین بازفت،سمسامی و دیناران اعزام شده است.این گروه با حرکت در میان عشایر منطقه به درمان دام های بیمار می پردازند.
هزینه دارو و لوازم پزشکی گروه به صورت شخصی و همچنین کمک قرارگاه محرومیت زدایی امام رضا (ع) استان تامین گردیده است.
قرار است گروه تا ۲۳ تیرماه در منطقه حضور داشته باشندـ

ارسال نظر


captcha
آخرین اخبار