راه اندازی مرکز علمی _ تخصصی مطالعات زنان

با ادغام معاونت علمی خواهران و معاونت مطالعات زنان، مرکز علمی _ تخصصی مطالعات زنان راه اندازی گردید.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی /یکی از موضوعات مهم امروز در مسائل اجتماعی،‌‌بحث نقش آفرینی زنان در حل مسائل کشور میباشد.باتوجه به نهادینه شدن نگرش جدید در معاونت علمی اقتصادی بسیج دانشجویی استان یکی از ضروریات این نقش آفرینی در قسمت خواهران ایجاد بستری مناسب برای دانشجویان نسبت به فعالیت در این زمینه بوده است،لذا با توجه به این مهم با ادغام معاونت علمی خواهران و مطالعات زنان، مرکز علمی _ تخصصی مطالعات زنان با دو رویکرد کادرسازی و نقش آفرینی تخصصی زنان راه اندازی گردید.این مرکز دارای سه بخش آموزش و تولیدمحتوا (قرارگاه شهید وزوایی)،نقش آفرینی تخصصی (قرارگاه شهید احمدی روشن خواهران) و بخش هنر و رسانه میباشد.

لازم به ذکر است، براساس این تغییرات خانم داودی بعنوان جانشین معاونت علمی اقتصادی در قسمت خواهران و مدیر مرکز معرفی گردید.

ارسال نظر


captcha
آخرین اخبار