جانشین خواهر بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اقلید:

استکبار ستیزی و عدالت خواهی دومحور اصلی جنبش دانشجویی است

جانشین خواهر بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اقلید گفت: استکبار ستیزی و عدالت خواهی دومحور اصلی جنبش دانشجویی است و دانشجویان با مطالعه کردن، با مطالبه کردن و از روی آگاهی و منطقی عمل کردن میتوانند درتمام زمینه های دشمن شناسی قدم بگذارند


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی / فاطمه کاکایی جانشین خواهر بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اقلید در مورد استکبارستیزی در کلام امام و رهبری بیان داشت: حرفهای امام خمینی(ره) و حضرت آقا درمورد استکبار ستیزی، مخالفت باچیزیست که باعث تقویت دشمنان می شود.

وی تصریح کرد: به عقیده امام (ره)درطول تاریخ ابر قدرت هایی وجود دارند که میخواهند انسانیت انسانهارا تحت سلطه قرار بدهند و وظیفه هر مسلمانی است که درمقابل آنها بایستد و سازش نکند، چرا که اگر توازن قوا به نفع مسلمانها برقرار نشود،منافع آنها بر مسلمانان تقدم خواهد یافت.
 
این فعال دانشجویی افزود: به تعبیر رهبری اگر مبارزه ای با استکبار نباشد، ما اصلا تابع قرآن نیستیم. معنای استکبار این است که یک ملتی زیر بار مداخله جویی و تحمیل قدرت استکبارگر یا انسانهای مستکبر یا دولت مستکبر نرود و توفیق جمهوری اسلامی ایران مقابله با استکبار ستیزی بود.
 
کاکایی در مورد نقش جنبش دانشجویی بیان داشت: استکبار ستیزی و عدالت خواهی دومحور اصلی جنبش دانشجویی است. دانشجویان با مطالعه کردن، با مطالبه کردن و از روی آگاهی و منطقی عمل کردن میتوانند درتمام زمینه های دشمن شناسی قدم بگذارند. دانشجویان به فرمان رهبری آتش به اختیار هستند و باهمین فرمان انها میتوانند درمحور استکبار ستیزی و عدالت خواهی بصورت خودجوش کارکنند و حربه های دشمن را شناسایی کنند. 
 
وی در رابطه با استکبارستیزی در قرآن و روایات بیان داشت: آیات قرآن کریم نشان میدهد که شیوه برخورد معصومین با مستکبران پس از مراحل ابلاغ رسالت و اقامه دلیل و برهان، شامل ورود به مرحله مقاومت و مبارزه طولانی با آنان بوده است.
 
این فعال دانشجویی ابراز داشت: هم اکنون جامعه ما مفهوم استکبار ستیزی، ظلم ستیزی و عدالت را از قران و نهج البلاغه گرفته است و حاکمیت ما از منابع دینی بوده و چانچه جامعه دور از این مفاهیم است باید آسیب شناسی شود.
 
کاکایی در رابطه با روحیه انقلابی اظهار داشت: روحیه انقلابی گری پایه و اساس استکبار ستیزی در جمهوری اسلامی است. رهبری استکبار ستیزی را نشات گرفته از روحیه انقلابی گری دانسته و معتقد هستند جریانی که با استکبار مشکلی ندارد، روحیه انقلابی گری ندارد.
 
وی تصریح کرد: جوان مومن وانقلابی با روحیه انقلابی گری هیچ گاه دست از استکبار ستیزی برنمی دارد و این روحیه بدین معناست که باید در برابر هر تفکر غلطی ایستادگی کرد.

ارسال نظر


captcha
آخرین اخبار