جانشین خواهر بسیج دانشجویی دانشکده سما کازرون:

اقتصاد مقاومتی به معنای مردمی شدن اقتصاد است

جانشین خواهر بسیج دانشجویی دانشکده سما کازرون گفت: اقتصاد مقاومتی برای کشور یک امر ضروریست، چه شرایط تحریم باشد چه نباشد، دیگر نیازی نیست برای تحریم نفت و...عزا بگیریم،نیازی نداریم یک روز کلید مشکلات را در دست امریکا و روز دیگر در اروپا جستجو کنیم


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی /فاطمه صادقی جانشین خواهر بسیج دانشجویی دانشکده سما کازرون با اشاره به منظومه فکری رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی گفت: اگر بخواهیم شاخصه های اقتصاد مقاومتی را در کلام رهبری بیان کنیم عبارتست از اقتصادی مقاوم در برابر تحریم با توان تحریم شکنی،اقتصادی پیش رو فرصت ساز و مولد، مردمی و درون زا بودن و همچنین برون گرایی و گسترش ارتباطات بین الملی برخی از این شاخصه هاست.

 
این فعال دانشجویی در ادامه گفت:منظور از مردمی شدن اقتصاد این است سازوکارهایی در اقتصاد تعبیه شود تا مردم را به دولت و دولت را به مردم گره بزند،اما در حال حاضر دولت بدنبال مردمی شدن اقتصاد نیست شاید به این دلیل است که توان مدیریت مردم را ندارد،چون در بعد تدوین مقررات و نظارت نیاز به تلاش بیشتر نسبت به زمانی است که اقتصاد کاملا دولتی باشد که از عهده کابینه پیرمردها خارج است
 
جانشین خواهر دانشکده سما کازرون با اشاره به نقش همه قوا در اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی گفت: در کنار دولت قوای دیگر نیز وظایفی دارند که باید نقش خود را در پازل اقتصاد مقاومتی به درستی انجام دهند بطور مثال اقتصاد مقاومتی نیاز به برخی بسترهای حقوقی دارد که لازم است مجلس مقررات مورد نیاز آن را تصویب کندو همچنین قوه قضائیه در بحث فساد که باعث لطمه و بی اعتمادی به سیستم اقتصادی میشود با اقتدار برخورد کند
 
وی در پایان گفت: اقتصاد مقاومتی برای کشور یک امر ضروریست، چه شرایط تحریم باشد چه نباشد، دیگر نیازی نیست برای تحریم نفت و...عزا بگیریم،نیازی نداریم یک روز کلید مشکلات را در دست امریکا و روز دیگر در اروپا جستجو کنیم

ارسال نظر


captcha
آخرین اخبار