مسئول کانون علمی و پژوهشی بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور شیراز:

اقتصاد مقاومتی با رونق اقتصادی اقشار متوسط و پایین جامعه همراه است

مسئول کانون علمی و پژوهشی بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور شیراز گفت: استقلال، خودباوری، تکیه بر مردم، رونق اقتصاد مردم طبقه پایین و متوسط، تبدیل به ابر قدرت شدن، افزایش صادرات و ارز آوری از فرصت های اقتصاد مقاومتی است که عکس این موارد در اقتصاد مذاکراتی دیده می شود.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی / محمد رضا نظری مسئول کانون علمی و پژوهشی بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور شیراز در گفتگو با خبرنگار ما بیان داشت: تقویت بنیان نیروی داخلی و پتانسیل های ملی و بومی، اتکا بر اقتصاد مردم محور نه ثروت محور، استفاده از حداکثر ظرفیت داخلی و عدم اتکا به وعده های خارجی، تنفیع مردم از مردم نه مردم از ثروتمندان و برخی خواص و تقویت اقتصاد مردم در طبقه ضعیف و متوسط از شاخصه های اقتصاد مقاومتی در کلام رهبری است.

این فعال دانشجویی در مورد اقتصاد بدون برجام اظهار داشت: اقتصاد بدون برجام همان تعریف اقتصاد مقاومتی است.
نظری در مورد فرصت های اقتصاد مقاومتی افزود: استقلال، خودباوری، تکیه بر مردم، رونق اقتصاد مردم طبقه پایین و متوسط، تبدیل به ابر قدرت شدن، افزایش صادرات و ارز آوری از فرصت های اقتصاد مقاومتی است که عکس این موارد در اقتصاد مذاکراتی دیده می شود. 
این فعال دانشجویی در مورد تهدیدهای اقتصاد مذاکراتی تصریح کرد: زیر سوال بردن استقلال و خودباوری و تکیه بر مردم، کاهش اقتصاد مردم طبقه پایین و متوسط، عدم تبدیل به ابر قدرت شدن، کاهش صادرات و ارز آوری و استفاده ابزاری از تهدیدهای اقتصاد مذاکراتی است.
 
وی در رابطه با نقش دانشجو بیان داشت: تقویت روحیه خود باوری مردم با استفاده از پتانسیل تشکل های دانشجویی و مردمی از طریق راه اندازی خیریه ها و ایجاد اشتغال و امید دادن به مردم با توجه به ظرفیت زیاد و امکانات فراوان، روشن کردن مردم از فتنه اقتصادی دشمن با استفاده از نیروهای نفوذی و ناآگاه بدون جبهه گیری سیاسی و از همه مهمتر با پشتوانه علمی قدم در راه روشنگری برداشتن از تکالیف جنبش دانشجویی است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ارسال نظر


captcha