یادداشت/علی شجاعی

آموزش در خطر انحصاری شدن

سند 2030 از جمله موارد مشهود پرونده ی نفوذ در سال های اخیر به طور اخص نظام آموزش را هدف قرار داده بود، جدا از مسائل تبعیض آمیز اقتصادی، مسئله ی فرهنگی که به منزله ی هوای تنفسی جامعه است باید مورد بحث قرار گیرد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی / علی شجاعی مسئول تحلیل و بررسی حوزه بسیج دانشجویی شهید آوینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان یادداشتی در خصوص نظام آموزشی کشور تحریر کردند.
 

 

 

متن این یادداشت بدین شرح است:
 

 

لزوما نظام آموزشی به عنوان مهمترین بستر در زمینه ی تعلیم و تربیت نیروی انسانی و القا و ارتقای فرهنگ مورد نیاز جامعه مورد توجه سیستم های فکری مختلف است. نظام آموزشی به مثابه ی قالبی بنیادین برای تربیت نسل جوان و آینده سازان کشور است که بنابر اهمیت آن می تواند مورد تهاجم و کانالیزه شدن اهداف قرار گیرد.
 
پیشرفت یا توسعه؟!
«به طور قاطع می‌گویم الگوی غرب برای توسعه، یک الگوی ناموفق است؛ زیرا با وجود دستیابی کشورهای غربی به ثروت و قدرت، ارزش های انسانی و معنویت در این جوامع از بین رفته اند.»
مقام معظم رهبری در جمع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد
 
هرچند که از لحاظ لغوی و در نگاه اول پیشرفت و توسعه دو واژه ی مترادف تلقی میگردند اما تاکید مقام معظم رهبری بر استفاده از واژه ی «پیشرفت» به جای «توسعه» حاکی از بار معنایی است که کلمه ی توسعه به ذهن مخاطب القا میکند. توسعه واژه ای است که در کشورهای غربی مطابق با ساختاری سرمایه مدارانه و غیرتوحیدی مورد استفاده بوده است.
صنعتی شدن کنکور زنگ خطر را به صدا در آورده است، هرچند همیشه زمزمه های تغییر در نحوه ی برگزاری این آزمون به گوش میرسید اما آنطور که ملموس است نیاز به بازنگری جدی است. طبق آمار صد نفر اول کنکور انسانی سال جاری فقط در دو مدرسه غیر انتفاعی تهران تحصیل کرده اند.

حال پرسش اینجاست که جایگاه مناطق محروم در بهره مندی از آموزش عدالت محور کجاست؟ آیا نظام آموزش در مسیر کانالیزه شدن به سمت نظامی انحصاری و مختص اقشار خاصی از جامعه است؟
سند 2030 از جمله موارد مشهود پرونده ی نفوذ در سال های اخیر به طور اخص نظام آموزش را هدف قرار داده بود، جدا از مسائل تبعیض آمیز اقتصادی، مسئله ی فرهنگی که به منزله ی هوای تنفسی جامعه است باید مورد بحث قرار گیرد.

بند اول و سوم اصل سوم قانون اساسی بر ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه ی مظاهر فساد و تباهی تاکید می کند و بیان می دارد آموزش و پرورش و تربیت بدنی در تمام سطوح باید رایگان باشد و وظیفه ی آن را به دولت محول کرده است.

تعارض جدی سند 2030 با فضای فرهنگی، عرفی و همچنین قانون اساسی کشور و از طرفی دیگر تاکید برخی جریانات بر لزوم اجرای آن حاکی از در جریان بودن پرونده ی نفوذ است.

آنچه مطلوب است رفع تبعیض و بازگشت به اصول و آرمان های انقلاب و توجه هرچه بیشتر به مسئله ی عدالت و طبقات محروم جامعه به عنوان سرمایه های انقلاب اسلامی است. دانشگاه می بایست با مطالبه گری خواستار پیاده سازی منویات مقام معظم رهبری و دستیابی به الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت باشد.

 

 

ارسال نظر


captcha