تصاویر ارسالی زائرین استان سمنان از سرزمین نور (5)


 

 

تصویر ارسالی از خانم قاسمی دانشگاه آزاد سمنان / علقمه

 

تصویر ارسالی از خانم اکبریان پردیس الزهرا دانشگاه فرهنگیان سمنان / اردوگاه شهید شاطری

 

تصاویر ارسالی از خانم نوایی مطلق پردیس الزهرا دانشگاه فرهنگیان سمنان

 

تصاویر ارسالی از خانم جعفری پردیس الزهرا دانشگاه فرهنگیان سمنان

 

تصویر ارسالی از خانم قرائی پردیس الزهرا دانشگاه فرهنگیان سمنان

 

تصاویر ارسالی از خانم شهسورار دانشکده فنی و حرفه ای نرجس سمنان

 

تصاویر ارسالی از خانم جعفری پردیس الزهرا دانشگتاه فرهنگیان سمنان

 

تصویر ارسالی از دانشجویان حاضر در کاروان ... بی نام

ارسال نظر


captcha
آخرین اخبار