شرح حدیث؛

دفع بلا از شیعه به واسطه امام زمان (عج)


امام مهدى علیه السلام مى فرماید: أَنَا خاتَمُ الَْوْصیاءِ، وَبی یَدْفَعُ الّ عَزّوَجَلّ الْبَلاءَ عَن أَهْلی وَشیعَتی؛

من، خاتم اوصیایم،. خداوند، به سبب من، بل، را از اهل و شیعیان ام دفع مى کند.


شرح

این حدیث شریف را، شیخ صدوق و شیخ طوسى رحمهما الله، از ابونصر خادم نقل کرده اند.

ابونص