مسئول بسیج دانشجویی:

افکار هر شخص نشانه ی شخصیت آن است

علیرضا کیخا یاد آورد شد: اولین گام برای رسیدن به خوبی ها تفکر است، گام بعدی برای رسیدن خواندن کتاب است همیشه تفکر در همجا جلوتر است.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی / علیرضا کیخا، مسئول بسیج دانشجویی استان سیستان و بلوچستان در جمع کارکنان بسیج دانشجویی گفت: انسان باید از افکار خود مراقبت کند چون افکار و رفتار آدم ها به هم بسته است یعنی افکار آدم رفتار او را مشخص می کند.

وی افزود: ما در همه حال باید مراقب باشیم که افکار خود را به دست دشمن ندهیم، هر خبر را که می شنویم باید قبل از هر کاری تفکر کنیم که این سخن گفته شده درست است یا فقط برای فریب ما زده شده است.

 مسئول بسیج دانشجویی در پایان گفت: به طور مثال در سیل سیستان اگر تفکر وجود نداشت سیل سیستان بدون مدیریت به یک بحران تبدیل می شد، و باعث خسارات زیادی در این منطقه می شد، ولی با مدیریت و تفکر این سیلاب به درستی مدیریت شد و باعث هیچ گونه خسارتی نشد.

کلیدواژه ها


بسیج افکار انسان

ارسال نظر


captcha