با حضور مسئول ناحیه بسیج دانشجویی/

سرکشی از پایگاه بسیج دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی /تصویر


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی / با حضور مسئول ناحیه بسیج دانشجویی و کلیه معاونت ها سرکشی از وضعیت حوزه خواهران و برادران پایگاه بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی

انجام و با اعضای شورای این پایگاه دیدار شد . 

 

 

تصویر در ادامه...

ارسال نظر


captcha
آخرین اخبار