با حضور مسئول بازرسی بسیج دانشجویی استان؛

جانشین خواهر بسیج دانشجویی دانشگاه سمنان برگزیده شد.

با حضور مسئول بازرسی بسیج دانشجویی دانشگاه های استان سمنان و اعضای خواهر شورای بسیج دانشجویی دانشگاه سمنان، سرکار خانم طاهریان به عنوان مسئول جدید واحد خواهران بسیج دانشجویی این دانشگاه برگزیده شد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی / با حضور مسئول بازرسی بسیج دانشجویی دانشگاه های استان سمنان و اعضای خواهر شورای بسیج دانشجویی دانشگاه سمنان، سرکار خانم طاهریان به عنوان مسئول جدید واحد خواهران بسیج دانشجویی این دانشگاه برگزیده شد.

طی نظر خواهی های صورت گرفته از اعضای شورای مرکزی برادران و خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه های استان سمنان، سرکار خانم طاهریان با اقبال نظر عموم عناصر و نخبگان حاضر در جلسه به عنوان مسئول جدید واحد خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه سراسری سمنان انتخاب شد.

لازم به توضیح است مراسم تکریم و معارفه سرکار خانم ابراهیمی مسئول سابق و سرکار خانم طاهریان مسئول جدید واحد خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه سمنان با حضور مسئول بسیج دانشجویی استان و مسئولین ارشد این دانشگاه در طی هفته آتی برگزار خواهد شد.

ارسال نظر


captcha
آخرین اخبار