گزارش تصویری:

برگزاری اردوی راهیان نور غرب و شمالغرب

برگزاری دعای عرفه در منطقه حاج عمران و بازدید از مناطق عملیاتی غرب و شمالغرب کشور از جمله برنامه های کاروان بسیج دانشجویی استان تهران بودارسال نظر


captcha