یادداشت/ مصطفی ابراهیمی

ضرورت به‌کارگیری توان علمی در خدمت حل مسائل با اولویت کشور

در مواجهه با ناکارآمدی ها و بهره وری های پایین در حوزه های مختلف با این سوال مواجه می شویم که به راستی ایراد کار کجاست و غفلت در چه زمینه هایی اسباب این همه ضعف و کاستی را فراهم نموده است؟


 روابط عمومی ناحیه بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران بزرگ / در مواجهه با ناکارآمدی ها و بهره وری های پایین در حوزه های مختلف با این سوال مواجه می شویم که به راستی ایراد کار کجاست و غفلت در چه زمینه هایی اسباب این همه ضعف و کاستی را فراهم نموده است؟ و گاه با وجود یکسری از راه حل های مشخص و تجربه شده ی موفق حداقل در سایر کشورهای دنیا ، چرا از بکارگیری آنها برای حل مشکلات کشورمان غافلیم و یا به عمد غفلت می‌ورزیم و یا می ورزند!؟
همواره وجود امثال چنین دغدغه هایی در کالبد فکری دانشجویان فرصتی است برای تحرک و چاره اندیشی این قشر برای حل مسائل و مشکلات و رفع نیاز های انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران.
جای خوشبختی است که امروز همین تربیت یافتگان دغدغه مند پیشرفت و آبادانی ایران اسلامی با شناخت دقیق صحنه و حضور به موقع و به جا در شرایط حال حاضر کشور که در یک سیطره ای از اقدامات ظالمانه تحریمی و جنگ تمام عیار اقتصادی دست و پنجه نرم می کند ، به صورت جهادی وارد عرصه شده و با تعیین اولویت‌ها در این شرایط جنگی، ضمن شناخت فرصت‌ها به شناسایی تهدیدها هم پرداخته اند و در شرایطی که همواره جدایی و یا دوری صنعت از دانشگاه و چالش‌های مابین اینها باعث لنگ زدن چرخ صنعت و وابستگی آن به خارج از مرزها بوده، موفق به شناسایی حدود 3000 مسئله ی حوزه ی صنایع کشور شده اند که امید است با احصا و غربال این مسائل که متاسفانه اندک هم نیستند و با تعیین مسائل اولویت دار با حوزه ی اثر با مقیاس بزرگتر، بتوانیم پله پله به حل مسائل صنعت و خودکفایی حاصل از فرصت تحریم نایل شویم.
بدیهی است که امروز تمام اهتمام و توجه دانشجویان و فارغ التحصیل جهادی و انقلابی ما در این شرایط جنگ اقتصادی، بایستی معطوف به کمک جهت حل مسائلی باشد که به نوعی پاشنه آشیل نظام اسلامی ایران محسوب شده و بجهت حساسیت ، اولویت با آنهاست.
فلذاست که با تمام توان در جهت شناسایی این اولویت ها باید تلاش و از پرداختن به سایر حوزه ها و حواشی کم اثر و یا بی اثر اجنتاب نمود که خود این مشغولیت سازی به موارد فوق به نوعی استراتژی دشمن جهت اتلاف وقت و ضربه زدن هم می تواند باشد.

 

ارسال نظر


captcha
آخرین اخبار