بسیج دانشجویی دانشگاه دولتی استهبان:

جلسه شورای عمومی به مناسبت تسخیر لانه جاسوسی

جلسه ی شورای عمومی بسیج دانشجویی دانشگاه دولتی استهبان به مناسبت سیزدهم آبان ماه مصادف با روز تسخیر لانه ی جاسوسی برگزار شد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی /بسیج دانشجویی دانشگاه دولتی استهبان جلسه ای به مناسبت سیزدهم آبان و روز تسخیر لانه جاسوسی برگزار کرد. در ابتدا مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه، ضمن تبریک روز ۱۳ آبان، بی تفاوت بودن دانشجویان را بارزترین تفاوت دانشجویان نسل انقلاب و نسل امروز دانست.


وی در این خصوص بیان کرد: دانشجویان باید مطالبه گری و آرمان خواهی را به تبعه دانشجویان نسل انقلاب  سرلوحه ی کار خود قرار دهند و از ریاست طلبی بپرهیزند.

گرامی دوست درباره هدف بسیج دانشجویی افزود: هدف بسیج دانشجویی با کادر جدید، تربیت دانشجویان دغدغه مند به سرنوشت کشور است. درهای بسیج دانشجویی به روی همه دانشجویان باز است.

وی با اشاره به سخنان رهبری بیان کرد: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، بسیج مزرعه بدون حصار است. همه میتوانند وارد بسیج بشوند ولی همه نمیتوانند مسئولیت بگیرنند. هدف بعدی بسیج دانشجویی دانشگاه دولتی، کار تشکیلاتی و تعامل با دانشجویان طبق اصول و آرمان های بسیج دانشجویی است.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه استهبان تصریح کرد: نقد منصفانه تکلیف مهم بسیج دانشجویی است. ما معتقدیم هر آدمی با هر گرایشی باید قانون را رعایت کند.

در ادامه علی پاک فطرت جانشین و مسئول رسانه و فضای مجازی بسیج دانشجویی دانشگاه دولتی استهبان نکاتی را در مورد فعالیت های بسیج دانشجویی بیان کرد.

علی پاک فطرت نقش بسیج دانشجویی، ماموریت ها و راه کارهایی را در جهت پیشبرد اهداف انقلاب و بسیج دانشجویی، با توجه به شرایط زمانی و مکانی دانشگاه و کشور بیان نمود.

در این جلسه ضمن معرفی شورای مرکزی بسیج دانشجویی در خصوص برنامه های فرهنگی ترم جاری تصمیم گیری شد.

در پایان جلسه دانشجویان بسیجی به بیان دغدغه ها، انتظارات و پیشنهادات خود پرداختند.

ارسال نظر


captcha