گزارش تصویری

حضور جهادگران بسیج دانشجویی دانشگاه یزد در مناطق حاشیه شهرستان خاتم

گروه جهادی فاطمه الزهراء بسیج دانشجویی دانشگاه یزد با هدف محرومیت زدایی در مناطق حاشیه شهرستان خاتم به فعالیت عمرانی پرداختند.ارسال نظر


captcha