واحد مطالبه‌ گری و گفتمان سازی بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز برگزار می کند:

پرسمان عدالت

واحد مطالبه‌ گری و گفتمان سازی بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز، برنامه ای در خصوص مطالبات مردم از مسئولین شهرستان، با عنوان "پرسمان عدالت" برگزار میکند.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی /واحد مطالبه‌ گری و گفتمان سازی بسیج دانشجویی دانشگاه شیراز، برنامه ای در خصوص مطالبات مردم از مسئولین شهرستان، با عنوان "پرسمان عدالت" برگزار میکند.


دکتر حیدر آسیابی، دادستان عمومی و انقلاب شیراز، مهمان ویژه این برنامه خواهد بود.

در این برنامه، علاوه بر پیگیری مطالبات و خواسته های مردم از مسئولین، عملکرد دادگستری و دادستانی استان نیز نقد و بررسی میشود.

ارسال نظر


captcha