تکثیر الگوی موجود مراکز پژوهشی بسیج در فضاهای پژوهشی دیگر یکی از راههای حل توسعه وجهه علمی بسیج

در فضای نوآوری، خلأهای زیادی وجود دارد و سپاه تمام تلاش خود را برای رساندن کشور به مرجعیت علمی تا 50 سال آینده، همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند میکند.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی / 15 آذر در نشست مراکز پژوهشی بسیج دانشجویی، سردار صالح نژاد با مسئولین این مراکز به بحث و گفتگو نشستند.

پژوهشگران از سراسر استانهای کشور به بیان مسائل و مشکلات خود پرداختند. مسئولین مراکز پژوهشی بر حمایت جدی از مراکز نوپا خصوصا مراکز شهرستانها که بر روی مسائل بومی استان کار میکنند تاکید کردند.
مسئول تحقیقات صنعتی سپاه بیان کرد: در فضای نوآوری، خلأهای زیادی وجود دارد و سپاه تمام تلاش خود را برای رساندن کشور به مرجعیت علمی تا 50 سال آینده، همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند میکند. معاون تحقیقات صنعتی سپاه از رویکرد جدید در این معاونت خبر داد و فرمودند معاونت تحقیقات صنعتی سپاه وظیفه خود را فراتر از حوزه نظامی، در همه حوزه های صنعتی و در سطح ملی میداند.
ایشان همچنین وظایف سپاه را حل مسائل کلیدی حوزه علم و دانش و شکستن مرز علم و دانش دانسته و بر ساماندهی و به کارگیری افراد توانمندف نخبگان و ظرفیتهای بالقوه تاکید کردند.
ایشان از فعالیت مراکز پژوهشی در راستای جهت دهی به جریان علمی ابراز مسرت کردند و اضافه کردند بایستی وجهه علمی بسیج به منصه ظهور برسد.
همکاری مراکز پژوهشی بسیج با دانشگاهها و فضای آزمایشگاهی و پژوهشی آنها یکی از راههایی است که از تمام ظرفیتهای موجود کشور در راستای کمک به این جریان عظیم انقلابی میتواند استفاده شود. 
ایشان در نهایت خاطر نشان کردند تکثیر الگوی موجود مراکز پژوهشی بسیج در فضاهای پژوهشی دیگر یکی از راههای حل توسعه وجهه علمی بسیج است.
 

ارسال نظر


captcha
آخرین اخبار