وقتی جهادگران روپوش سفید طبابت بر تن می کنند تا عامل عافیت بر تن رنجور محرومیت شوند

دانشجویان جهادگر بسیجی امروز دیگر فقط قلم به دست نیستند، بلکه لباس سفید طبابت بر تن می کنند و برای عافیت در تن رنجور محرومان اسلحه به دست می شوند.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی /فعالیت جهادد و دانشجو، پزشک و پرستار زن و مرد از سال 1394 تاکنون فعال و مصمم گروه جهادی دانشگاه های علوم پزشکی ایران را تشکیل داده اند.

 

این جوانان برای زکات دانش خود واقف هستند تا لباس رنجور بیماری را از تن خسته مناطق محروم بزدایند و مرهم  دردهای هموطنان شوند.

 

دانشجویان بسیجی دانشگاه آزاد سنندج اینبار به روستای قلیان رفته و در آنجا به مدت سه روز به انجام فعالیت پزشکی، مامایی و نیز آموزشی پرداختند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال نظر


captcha
آخرین اخبار