بسیج دانشجویی شهرستان مرودشت برگزار میکند؛

تریبون آزاد دانشجویی

بسیج دانشجویی شهرستان مرودشت، تریبون آزاد دانشجویی با موضوع "تبیین فتنه و خسارت های ناشی از آن" برگزار میکند.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی /بسیج دانشجویی شهرستان مرودشت، تریبون آزاد دانشجویی با موضوع "تبیین فتنه و خسارت های ناشی از آن" برگزار میکند.

ارسال نظر


captcha