رسانه باید قدرت نقد به دولت داشته باشد

مگرنه این است که رسانه باید مستقل از دولت به نقد عملکرد آن بپردازد؟ آیارسانه ملی تحت تاثیر هجمه برخی افراد قرارگرفته و قدرت تصمیم گیری مستقل ندارد؟


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجوییمتن نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر علی عسگری
رئیس محترم سازمان صدا و سیما
سلام علیکم
با صلوات بر محمد و آل محمد و با احترام به استحضار میرساند، با توجه به حواشی پیش آمدن در مورد برخی برنامه‌های تلویزیونی چند نکته لازم ذکر است:
انقلاب برخاسته از آموزه‌های اسلام انتقاد را موهبتی ازجانب خداوند میداند که طبق فرموده امام راحل ازآنجایی که همه افراد جامعه اسلامی حق دارند که درسرنوشت خود و جامعه خویش دخالت کنند تاجایی که بسیاری از فق‌ها تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت را به خاطر امر به معروف و نهی ازمنکر واجب میدانند.
به فرموده‌ی حضرت امام دراین خصوص که می‌فرمایند:الان مکلفیم ما، مسئولیم همه مان...، نه مسئول برای کارخودمان، مسئول کار‌های دیگران هم هستیم «کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته» همه ملت موظفند که نظارت کنند براین امور... اگرمن پایم راکج گذاشتم ملت موظف است که بگویند پایت راکج گذاشتی...»
همه ملت وظیفه نظارت برعملکرد مسئولان خویش رادارند و رسانه‌ها تکلیف مهمتری دراین زمینه را برعهده دارند.
همچنانی که طبق اصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «درصداوسیماجمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان ونشرافکاربارعایت موازین اسلامی ومصالح کشور باید تامین گردد» چه دلیلی وجود دارد که برنامه‌های رسانه منتقدعملکرد دولت اجازه‌ی پخش برنامه یا برنامه به صورت زنده رانداشته باشد
بفرمایید کدام بند از اصل یکصدوهفتادوپنجم قانون اساسی رعایت نشده که این برنامه‌های روشنگر و منتقد و آینده نگر با عدم مجوز برای پخش برنامه خود مواجهه شده اند.
مگرنه این است که درجمهوری اسلامی همگان حق انتقاد و مطالبه دارند؟ مگرنه این است که رسانه باید مستقل از دولت به نقد عملکرد آن بپردازد؟ آیارسانه ملی تحت تاثیر هجمه برخی افراد قرارگرفته و قدرت تصمیم گیری مستقل ندارد؟
ماقشر دانشجو مطالبه داریم که با این گونه رفتار‌ها باب انتقاد را نبندیدو مطابق با قانون اساسی عمل نمایید.

ارسال نظر


captcha
آخرین اخبار