برگزاری طرح یک روز با تشکیلات

جلسه خط امام دانشگاهی در قالب طرح "یک روز با تشکیلات" با حضور مسئول مؤسسه میقات قم در دانشکده علوم قرآنی برگزار شد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی /جلسه خط امام دانشگاهی در قالب طرح "یک روز با تشکیلات" با حضور حاج آقا مطلبی پور مسئول مؤسسه میقات قم با موضوع جذب و هویت بخشی در دانشکده علوم قرآنی شیراز برگزار شد.

ارسال نظر


captcha