واحد خواهران حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان فارس:

قیمت یک معلم چقدر است؟!

ما دانشجومعلمان سلیمانی تبار و سلیمانی پروریم؛ لذا نمیتوانیم نسبت به آینده تعلیم و تربیت بی توجه باشیم. دانشگاه‌های پیام نور میتوانند مراکز جدیدی از دانشگاه فرهنگیان شده و کمبود معلم را جبران کنند.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی/دانشجو‌معلمان واحد خواهر حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان استان فارس، در اعتراض به مشارکت دانشگاه پیام‌نور در امر آموزش و پرورش، خطاب به ریاست جمهوری بیانیه زیر را صادر کرد:


 باسمه تعالی

امام خمینی (رضوان‌الله‌علیه) فرمودند: «معلّمی شغل انبیا است»؛ این فقط یک شعار دل‌خوش‌کن نیست؛ این یک حقیقت قرآنی است: وَ یُعَلِّمُهُمُ الکِتابَ وَ الحِکمَة؛(۳) از جمله‌ی خصوصیّات پیامبران، تعلیم است.

نامه ای منتشر شده است که بر اساس یکی از بندهای آن دانشگاه فرهنگیان کنار گذاشته شده و وظیفه تعلیم و تربیت سازندگان آینده به دست دانشگاه پیام نور سپرده میشود.

حال سوال مهم این است که بنا است ما چه کسی را، چه جور آدمی را تربیت کنیم و بفرستیم سراغ بچه های مردم که بروند آن ها را بسازند و تولید آدم های بزرگ بکنند. (رهبر انقلاب)
این سوال ما نیز هست.

قیمت یک معلم چقدر است؟
مگر نه اینکه سند تحول بنیادین کتاب مقدس معلمان است؟ جایگاه این سند در دانشگاه پیام نور کجاست؟

معلم محدود در تعلیم نیست؛ معلم یک متخصص آموزشی صرف نیست. تعریف معلم نیست ها و هست های بسیاری دارد که سخت است در مورد نیست هایی نوشت که دارند هست می شوند.

ما دانشجومعلمان سلیمانی تبار و سلیمانی پروریم. لذا نمیتوانیم نسبت به آینده تعلیم و تربیت بی توجه باشیم. به همین منظور در سال جهش تولید، به فکر تولید هستیم.

پیشنهاد میشود دانشگاه پیام نور و امکانات آن در خدمت تعلیم و تربیت قرار گیرد. دانشگاه های پیام نور میتوانند مراکز جدیدی از دانشگاه فرهنگیان شده و کمبود معلم را جبران کنند.

بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان خواستار توجه عمیق و دغدغه مندانه به دانشگاه فرهنگیان، مرکز ثقل آموزش و پرورش است.

امید است که از پیشنهادات نیروهای جوان و انقلابی در جهت ساخت آموزش و پرورشی کارآمدتر استقبال شود.

و من الله توفیق

ارسال نظر


captcha