دکتر نادگران،رئیس دانشگاه شیراز

اصولاً تشکل‌های دانشجویی پتانسیل انجام بسیاری از امور را دارند

دکتر حمید نادگران رئیس دانشگاه شیراز در دیدار با برادر یوسفی مسئول بسیج دانشجویی استان فارس گفت اصولاً تشکل‌های دانشجویی پتانسیل انجام بسیاری از امور را دارند و نباید تشکل های دانشجویی را به یک تشکل صرفاً سیاسی تقلیل داد


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی /دکتر حمید نادگران رئیس دانشگاه شیراز در دیدار با برادر یوسفی مسئول بسیج دانشجویی استان فارس : اصولاً تشکل‌های دانشجویی پتانسیل انجام بسیاری از امور را دارند و نباید تشکل های دانشجویی را به یک تشکل صرفاً سیاسی تقلیل داد .

نادگران افزود بسیج دانشجویی نیز از این قاعده مستثنا نبوده ، حال آنکه ظرفیتهای بسیج بسیار بسیار فراتر از این می باشد .

وی ادامه داد مسئله محوری در بسیج دانشجویی قطعاً اعتماد متقابل بین بسیج ، جامعه و دانشگاه را بیش از پیش افزایش می دهد .

رئیس دانشگاه شیراز گفت ظرفیتهای دیگری در دانشگاه نیز برای کمک به مسئله محوری وجود دارد از جمله بسیج اساتید که در این موضوع میتواند بسیار هم افزار باشد .

او در پایان گفت همچنین انجمن های علمی دانشگاه ها نیز ظرفیت خوبی در بخش های پژوهشی مسئله محوری است که با برنامه ریزی مناسب می شود از این فرصت در جهت هرچه علمی تر کردن حل مسائل استفاده نمود .

سوق دادن دانشجویان دکتری و ارشد می تواند کیفیت کار در بسیج دانشجویی را بالاتر برده و همچنین باعث ایجاد رابطه بهتر علمی بین اساتید ، دانشجویان و حل مسئله را شاهد بود .

ارسال نظر


captcha