توسط مرکز فضای مجازی بسیج دانشجویی استان فارس منتشر شد:

مجموعه عکس نوشته های خبرگزاری چیست؟

در راستای ارتقای کیفی سطح سواد رسانه دانشجویان بسیجی مرکز فضای مجازی بسیج دانشجویی استان فارس به تولید و توزیع مجموعه پوستر " خبرگزاری چیست؟" پرداخت


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ارسال نظر


captcha