با حضور مسئول ناحیه بسیج دانشجویی و معاونت های ناحیه/
دیدار با اعضای شورای پایگاه و حوزه بسیج دانشگاه آزاد
گزارش تصویری/
دیدار با معاونت فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی
معاونت های ناحیه بسیج دانشجویی طی دیداری با معاونت فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی راهکار هایی برای همکاری بیشتر بین دانشگاه و حوزه بسیج ارائه کردند.
گزارش تصویری/
بازدید از دانشگاه فنی برادران
معاونت های ناحیه بسیج دانشجویی از دانشگاه فنی برادران بازدید کردند.
با حضور مسئول محترم ناحیه بسیج دانشجویی و دانشجویان بسیجی/
انتخاب مسئول حوزه جدید پایگاه شهید علم الهدی دانشگاه دولتی
معاونت های ناحیه بسیج دانشجویی از پایگاه بسیج دانشجویی شهید همت، دانشگاه پیام نور شهرکرد سرکشی کردند
معاونت های ناحیه بسیج دانشجویی از پایگاه بسیج دانشجویی سرکشی و با اعضای شورای حوزه دیدار کردند .
اخبار بیشتر

یادداشت
یادداشتی از جهادگر گروه از تبار آسمان ،دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد

اردوی جهادی بازفت اولین و بهترین تجربه من بود.

یادداشتی از مسئول گروه جهادی شهید همت دانشگاه پیام نور شهرکرد

پادشاهی در فقر و گدایی در ثروت

احسان خلجی در یادداشتی بیان کرد؛

تابستان، فصل اردوهای جهادی

آخرین اخبار