تامین امنیت آبراه‌های منطقه بدون حضور ایران میسر نیست
تامین امنیت آبراه‌های منطقه بدون حضور ایران میسر نیست
نادرالاصلی:
تحقیقات دانشگاهی ناظر برنیاز‌های کشور نیست/ به دنبال کار‌های مولد هستیم و دلالی را کار نمی‌دانیم
معاون علمی بسیج دانشجویی استان اصفهان با بیان اینکه تحقیقات دانشگاهی ناظر برنیاز‌های کشور نیست، گفت: به دنبال کار‌های مولد هستیم و دلالی را کار نمی‌دانیم.
اخبار بیشتر

آخرین اخبار