فضه سادات حسینی، در همایش زن و جمهوری اسلامی:
نگاه ابزاری به زنان ممنوع است
انقلاب اسلامی در حالی مقتدرانه چهلمین سال پیروزی خود را پشت سر می‌گذارد که در همه عرصه‌های فکری، نظری و علمی در دنیا حرف برای گفتن دارد و این پیشرفت، قوت قلبی دوستداران انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و خاری در چشم دشمنان داخلی و خارجی است.
اخبار بیشتر

آخرین اخبار