سلفی با دفاع مقدس! سلفی‌هایی که در مناطق عملیاتی دفاع مقدس گرفته می‌شود ضمن اینکه برگ زرینی در آلبوم خاطرات هر زائر است می‌تواند با اشتراک در شبکه‌های اجتماعی توسط افراد، گامی برای معرفی هرچه بیشتر این مناطق باشد‌


ویژه ها
یادداشت