مسئول جدید بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان سمنان معرفی شد.
1398/4/5 - 12:02
با حضور مسئول بسیج دانشجویی استان؛
مسئول جدید بسیج دانشجویی دانشگاه جامع گرمسار معرفی شد.
1398/4/4 - 11:08
با حضور مسئول بسیج دانشجویی استان؛
نشست هم اندیشی با دانشجویان بسیجی دانشگاه های گرمسار برگزار شد.
1398/4/4 - 10:59
با حضور مسئول بسیج دانشجویی استان؛
مسئول جدید بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سمنان برگزیده شد.
1398/4/3 - 13:39
با حضور مسئول بازرسی بسیج دانشجویی استان؛
جانشین خواهر بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود برگزیده شد.
1398/3/31 - 01:10
با حضور مسئول بازرسی بسیج دانشجویی استان؛
مسئول جدید بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود برگزیده شد.
1398/3/31 - 01:02
با حضور مسئول بازرسی بسیج دانشجویی استان؛
جانشین خواهر بسیج دانشجویی دانشگاه دامغان معرفی شد.
1398/3/31 - 00:51
با حضور مسئول بازرسی بسیج دانشجویی استان؛
جانشین خواهر بسیج دانشجویی دانشگاه سمنان برگزیده شد.
1398/3/29 - 20:34
با حضور مسئول بازرسی بسیج دانشجویی استان؛
مسئول جدید بسیج دانشجویی دانشگاه فنی استان سمنان برگزیده شد.
1398/3/27 - 23:37
با حضور مسئول بازرسی بسیج دانشجویی استان؛
دوره طرح ولایت استانی با نام خط امام در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.
1398/3/23 - 08:22
مسئول تعلیم و تربیت بسیج دانشجویی سمنان:
ظرفیت بسیج دانشجویی، یک ظرفیت عظیم دراختیار انقلاب اسلامی است.
1398/3/22 - 09:08
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه دامغان:
کارگاه توجیهی سند انتظار بسیجیان فعال برگزار شد
1398/3/20 - 15:08
با حضور معاون نیروی انسانی سپاه سمنان؛