طرح ولایت کشوری، دوره ای برای خودسازی دانشجویان در تمام ابعاد است
1398/5/31 - 11:51
در دیدار مسئول بسیج دانشجویی کردستان با دانشجویان در طرح ولایت:
غاصبی در دانشگاه کردستان که هیچ کس کاری به کارش ندارد!
1398/5/27 - 11:30
دبیر سابق تشکل جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه کردستان عنوان کرد
دختران خیابان پاسداران!
1398/4/26 - 09:48
خواندن این گزارش برای تمام ادارات الزامی است؛