خدمتی دیگر از بسیج دانشجویی شهرستان میناب
1399/1/8 - 19:59
در پی وقوع سیل در شهرستان میناب صورت گرفت
خدمت رسانی و حل مشکلات مردم، وظیفه بسیج دانشجویی است
1399/1/6 - 16:46
مسئول دفتر بسیج دانشجویی میناب:
رئوفی: پاتوق مطالبه گری به عنوان زبان گویای مردم، بعد از انتخابات نیز فعالیت های خود را ادامه خواهد داد
1398/12/1 - 16:45
رئوفی در پیامی از ادامه فعالیت پاتوق مطالبه گری بسیج دانشجویی خبر داد