تریبون آزاد با موضوع "چرا مرگ بر آمریکا؟"+ویدئو
1397/8/20 - 13:51
در محل تجمع راهپیمایی 13 آبان شهرکرد برگزار شد