نظری: کیفیت کالا و رضایت مردم اصل اول تولیدکنندگان داخلی باشد/قرارگاه خاتم الانبیاء نمونه بارز همدلی و همکاری نیروهای انقلابی است مسئول بررسی و تحلیل بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور شیراز گفت: نیروهای انقلابی باید همدلی و همکاری بیشتری داشته باشند چرا که تنها با همین یک کار بخش عمده ای از مشکلات حل می‌شود که نمونه بارز این همدلی و همکاری نیروهای قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) سپاه در آبادانی کشور است.


ویژه ها
یادداشت