دیدار مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه های استان سمنان و مسول محترم نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور سمنان در این دیدار بر تقویت همکاری های فی مابین، آموزش قشر جوان برای اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب و طرح های استقبال از دانشجویان جدیدالورود بحث و تبادل نظر شد

با حضور مسئول بسیج دانشجویی استان؛
نشست هم اندیشی با اعضای شورای بسیج دانشجویی دانشگاه سمنان برگزار شد.
با حضور مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه های استان سمنان، نشست هم اندیشی و مشورتی با اعضای شورای بسیج دانشجویی دانشگاه سراسری سمنان برگزار شد.
با حضور مسئول بسیج دانشجویی استان؛
مسئول جدید بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان سمنان معرفی شد.
با حضور مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه های استان سمنان، جناب آقای مهدی خراشی به عنوان مسئول جدید بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان سمنان معرفی شد.
با حضور مسئول بسیج دانشجویی استان؛
مسئول جدید بسیج دانشجویی دانشگاه جامع گرمسار معرفی شد.
با حضور بخشیان مسئول بسیج دانشجویی استان سمنان ، جناب آقای اکبریان به عنوان مسئول جدید بسیج دانشجویی دانشگاه جامع دولتی گرمسار معرفی شد.
با حضور مسئول بسیج دانشجویی استان؛
نشست هم اندیشی با دانشجویان بسیجی دانشگاه های گرمسار برگزار شد.
با حضور بخشیان مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه های استان سمنان، نشست هم اندیشی با مسئولین و بسیجیان بسیج دانشجویی دانشگاه های شهرستان گرمسار برگزار شد.
با حضور مسئول بازرسی بسیج دانشجویی استان؛
مسئول جدید بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سمنان برگزیده شد.
با حضور مسئول بازرسی بسیج دانشجویی دانشگاه های استان سمنان و همچنین اعضای محترم شورای بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سمنان ، جناب آقای محمد حسین کلامی به عنوان مسئول جدید بسیج دانشجویی این دانشگاه برگزیده و انتخاب شد.
جلسه هم اندیشی و ابلاغ برنامه های 98 بسیج دانشجویی شهرستان شاهرود
با حضورمسئول و اعضای دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه های شهرستان شاهرود، جلسه هم اندیشی و ابلاغ برنامه های سال 1398 برگزار شد.
با حضور مسئول بازرسی بسیج دانشجویی استان؛
جانشین خواهر بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود برگزیده شد.
با حضور مسئول بازرسی و اعضای قرارگاه کادرسازی بسیج دانشجویی دانشگاه های استان سمنان و همچنین خواهران شورای بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود، سرکار خانم مژدهی به عنوان مسئول جدید واحد خواهران بسیج دانشجویی این دانشگاه برگزیده شد.
با حضور مسئول بازرسی بسیج دانشجویی استان؛
مسئول جدید بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود برگزیده شد.
با حضور مسئول بازرسی و اعضای قرارگاه کادرسازی بسیج دانشجویی دانشگاه های استان سمنان و همچنین اعضای محترم شورای بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود برادر بسیجی عرفان سامی به عنوان مسئول جدید بسیج دانشجویی این دانشگاه برگزیده شد.
با حضور مسئول بازرسی بسیج دانشجویی استان؛
جانشین خواهر بسیج دانشجویی دانشگاه دامغان معرفی شد.
با حضور مسئول بازرسی و اعضای قرارگاه کادرسازی بسیج دانشجویی دانشگاه های استان سمنان ، مراسم تکریم و معارفه مسئولین سابق و جدید واحد خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه جامع دامغان برگزار شد.
با حضور مسئول بازرسی بسیج دانشجویی استان؛
جانشین خواهر بسیج دانشجویی دانشگاه سمنان برگزیده شد.
با حضور مسئول بازرسی بسیج دانشجویی دانشگاه های استان سمنان و اعضای خواهر شورای بسیج دانشجویی دانشگاه سمنان، سرکار خانم طاهریان به عنوان مسئول جدید واحد خواهران بسیج دانشجویی این دانشگاه برگزیده شد.
اخبار بیشتر

آخرین اخبار