مکتب سردار دل ها مکتبی برای همه گفت و گوی سردار رستم قاسمی با خبرنگار بسیج دانشجویی تهران در حاشیه مراسم گرامی داشت یاد و خاطره سید شهیدان مقاومت در سازمان بسیج دانشجویی

جوابیه بسیجیان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به نامه موهوم موسوی خوئینی ها
آقای موسوی خوئینی ها بجای فرار رو به جلو، پاسخگو باشید
فریبکارانه حقی را مطالبه می‌کنید که خود وانهاده ‌اید و خونی را می‌ طلبید که خود ریخته ‌اید! مزورانه تمامی مشکلات و بلاهایی که خود و دوستان هم حزب و گروهتان به مردم مظلوم ایران تحمیل کرده ‌اید را به کلیت نظام نسبت می‌ دهید‌!
اخبار بیشتر

آخرین اخبار