معرفی شهید
مسیح کردستان
در سال 1356، با هدف ضربه زدن به رژيم پهلوي، گروه توحيدي صف را تشکيل داد. او در همان سال راهي نجف گرديد و از طرف حضرت امام خميني(ره)، مأمور آگاه کردن مردم از جنايات رژيم شد و در اين سنگر به ايفاي وظيفه پرداخت. گروه صف به فرماندهي محمد
برگزیده ها
آخرین اخبار

سلونی قبل ان تفقدونی